În contextul schimbărilor climatice și al necesității de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, guvernul a implementat programul Electric UP. Acesta oferă finanțare pentru implementarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice și hibride, cu scopul de a promova utilizarea energiei verzi și de a sprijini dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru transportul electric.

Ce este Electric UP?

Electric UP este un program de finanțare guvernamentală pentru IMM-uri și companii din domeniul HORECA care doresc să își dezvolte activitățile prin utilizarea energiei verzi și a mașinilor electrice. Programul oferă sprijin financiar pentru instalarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice și hibride, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a promova utilizarea energiei regenerabile.

Eligibilitatea pentru Electric UP

Programul Electric UP este destinat operatorilor economici din domeniul HoReCa cu cod CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 9329 și întreprinderilor mici și mijlocii. Aceștia pot aplica pentru finanțare pentru instalarea și implementarea de panouri fotovoltaice cu putere cuprinsă între 27kWp și 100kWp, în vederea producerii de energie verde pentru consum propriu și pentru livrarea surplusului către rețeaua națională. De asemenea, finanțare este oferită și pentru instalarea stațiilor de alimentare cu putere de minim 22 kWp a mașinilor electrice și hibride.

Suma maximă de finanțare și contribuția personală

Prin Electric UP, beneficiarii pot obține până la 100.000 euro pentru sisteme de 100 kWp, iar ajutorul financiar oferit este de 100%, fără contribuție personală. Programul este disponibil la nivel național și are caracter multianual.

Avantajele programului Electric UP

Implementarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice și hibride aduce multiple avantaje. În primul rând, prin instalarea de panouri fotovoltaice, se reduce dependența de sursele de energie neregenerabile și se sprijină utilizarea energiei verzi, ceea ce reduce emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea. De asemenea, energia produsă de panourile fotovoltaice poate fi utilizată pentru consumul propriu, reducând astfel factura la energie electrică.

În ceea ce privește stațiile de încărcare a mașinilor electrice și hibride, acestea sunt o necesitate în dezvoltarea unei infrastructurii de transport electric. Acestea încurajează
utilizarea mașinilor electrice și hibride, care sunt mai puțin poluante decât cele cu motor pe benzină sau motorină. În plus, instalarea de stații de încărcare a mașinilor electrice și hibride poate aduce beneficii de imagine pentru companii, evidențiindu-le angajamentul față de mediu și durabilitate.

De asemenea, prin Electric UP, beneficiarii pot economisi bani pe termen lung, reducând costurile cu energia electrică și carburanții. Deși costurile inițiale pentru instalarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice și hibride pot fi ridicate, acestea se amortizează în timp, prin reducerea cheltuielilor cu energia electrică și carburanții.

Pe lângă aceste beneficii, implementarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice și hibride poate crește și competitivitatea companiilor. Acestea pot fi văzute ca un avantaj competitiv în fața altor companii care nu au adoptat încă soluții de energie verde și transport electric.

Cum se aplică pentru Electric UP?

Aplicarea pentru Electric UP se face prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate și să prezinte un plan detaliat de implementare a proiectului.

Înainte de a aplica pentru Electric UP, este important să se facă o analiză detaliată a costurilor și beneficiilor, precum și a nevoilor de energie electrică și de transport. De asemenea, este recomandat să se ia în considerare și costurile de întreținere și de reparare a echipamentelor.

Programul Electric UP este o oportunitate pentru companii de a investi în energie verde și de a sprijini dezvoltarea infrastructurii de transport electric. Implementarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice și hibride aduce multiple beneficii, precum reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și poluarea, economisirea de bani pe termen lung și creșterea competitivității companiilor.

În plus, Electric UP este o oportunitate pentru IMM-uri și întreprinderile mici și mijlocii de a obține finanțare pentru implementarea de proiecte de energie verde și transport electric. Cu toate acestea, este important ca beneficiarii să fie bine pregătiți înainte de a aplica pentru program, să analizeze costurile și beneficiile și să prezinte un plan detaliat de implementare a proiectului.